UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)
X
Suche:  
<h1> , lustra ozdobne, importer upominków, wazony, kwietniki</h1> Menu:<br /> <a href="index.html" title="importer ceramiki, lampy witrażowe, zegary stojące">O firmie</a><br /> <a href="sklep.html" title="lustra ozdobne, importer upominków, wazony, kwietniki">Sklep</a><br /> <a href="sklep,promocje.html" title="lustra ozdobne, importer upominków, wazony, kwietniki">Promocje</a><br /> <a href="aktualnosci.html" title="Serwisy porcelanowe, szkatułki, wyroby ceramiczne">Aktualności</a><br /> <a href="kontakt.html" title="importer ceramiki, lampy witrażowe, zegary stojące">Kontakt</a><br /> <p>lustra ozdobne lampy witrażowe zegary stojące szkatułki wyroby ceramiczne <strong> lustra ozdobne, importer upominków, wazony, kwietniki</strong> serwisy porcelanowe importer upominków wazony kwietniki importer ceramiki</p>
 

Alle hier genannte Preise sind keine Großhandelspreise

 


REGULAMIN SPRZEDAŻY
SKLEPU INTERNETOWEGO
„BETTINA" SP. Z O.O.

- DLA PRZEDSIĘBIORCÓW -

z dnia 25 grudnia 2014 r.


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Przedmiotem niniejszego regulaminu są m.in. zasady sprzedaży przez  „BETTINA” SP. Z O.O. przedsiębiorcom towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.bettina.pl.
2.    Definicje:
a)    Bettina - „BETTINA” sp. z o.o., ul. Cienista 7, 43-502 CZechowice-Dziedzice wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000270943;
b)    Dni robocze - dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;
c)    Kupujący - Przedsiębiorca;
d)    Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 1 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 43 1 k.c.;
e)    Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego dla przedsiębiorców;
f)    Sklep Internetowy - sklep działający pod adresem www.bettina.pl, zwany dalej Sklepem;
g)    Strony - Bettina  i Kupujący;
h)    Towar - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą;
i)    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 2
SPRZEDAŻ
1.    Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.bettina.pl prowadzony jest przez: „BETTINA” sp. z o.o., ul. Cienista 7, 43-502 Czechowice-Dziedzice, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000270943
2.    Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową (towary za kwotę min. 2500,00 zł netto) Towarów.
3.    Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.
4.    Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

§ 3
ZAMÓWIENIA
1.    Zamówienia na towary można składać za pośrednictwem strony www.bettina.pl lub e-mailem pod adres poczty elektronicznej biuro@bettina.pl.
2.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
3.    Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
4.    Dla potrzeb złożenia zamówienia i dokonania transakcji niezbędne jest dokonanie rejestracji w systemie Sklepu Internetowego.
5.    Rejestracja, o której mowa w ust. 4, następuje po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól formularza rejestracyjnego – podając dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego towaru, a także właściwe wystawienie rachunku sprzedaży towaru – oraz po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu.
6.    Złożenie zamówienia możliwe jest po dokonaniu rejestracji, o której mowa w ust. 4 i 5.
7.    Złożenie zamówienia następuje po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól w formularzu zamówienia oraz wysłaniu go – poprzez przycisk „Złóż zamówienie”.
8.    Prawidłowo złożone zamówienie zostaje potwierdzone telefonicznie lub poprzez e-mail zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3.
9.    Zamówienia są realizowane w terminie:
- 14 dni od dnia złożenia zamówienia w przypadku wyboru płatności przy odbiorze paczki + dostarczenie towaru do 2 dni roboczych od daty nadania (jeśli zamówienie zostało wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej) lub
- 10 dni od daty nadania (jeśli towar został wysłany za pośrednictwem Poczty Polskiej) lub
- 10 dni od dnia zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu Internetowego w przypadku wyboru przedpłaty + dostarczenie towaru do 2 dni roboczych od daty nadania (jeśli zamówienie zostało wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej) lub
- 10 dni od daty nadania (jeśli towar został wysłany za pośrednictwem Poczty Polskiej).
10.    W przypadku niemożności realizacji zamówienia we wskazanym terminie z przyczyn zależnych od Sklepu Internetowego, Kupujący jest informowany – w sposób, o którym mowa w ust. 8 – o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie realizacji.
11.    W sytuacji opisanej w ust. 10 Kupujący może dokonać modyfikacji zamówienia w sposób uzgodniony ze Sklepem Internetowym, odstąpić od zamówienia w całości lub w części dotyczącej towaru, przez który wydłuża się czas realizacji zamówienia.

§ 4
PŁATNOŚĆ
1.    Kupujący może dokonać płatności:
- w formie przedpłaty – przelewem na rachunek bankowy Sklepu Internetowego o nr 62 1050 1070 1000 0023 1673 0700,
– za pobraniem przy odbiorze towaru.
2.    Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT – zgodnie z wyborem Kupującego.
3.     W przypadku gdy Kupujący żąda wydania faktury VAT Sklep Internetowy prosi o wcześniejsze przesłanie upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy faksem na nr 32/2140781 lub na e-mail: biuro@bettina.pl

§ 5
DOSTAWA
1. Ceny towaru nie obejmują kosztów dostawy.
2. Zamówiony towar będzie wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, Geis, DPD lub za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. zgodnie z wyborem Kupującego.
3. W przypadku wysyłki towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL koszty wysyłki wynoszą:
a) przy wyborze przedpłaty:
- paczki do 31,5 kg, max wymiary paczek 140/60/60:
• przy zamówieniu towarów o wartości do 500,00 zł – 20,00 zł,
• przy zamówieniu towarów o wartości powyżej 500,00 zł – 21,00 zł,
b) przy wyborze zapłaty przy odbiorze:
- paczki do 31,5 kg, max wymiary paczek 140/60/60:
• przy zamówieniu towarów o wartości do 500,00 zł – 25,00 zł,
• przy zamówieniu towarów o wartości powyżej 500,00 zł – 26,00 zł,
4. W przypadku wysyłki towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD koszty wysyłki wynoszą:
a) przy wyborze przedpłaty:
- paczki do 31,5 kg, max długość – 175 cm, wys. + szer. + dł. < 300 cm
• przy zamówieniu towarów o wartości do 500,00 zł – 20,00 zł,
• przy zamówieniu towarów o wartości powyżej 500,00 zł – 21,00 zł,
b) przy wyborze zapłaty przy odbiorze:
- paczki do 31,5 kg, max długość – 175 cm, wys. + szer. + dł. < 300 cm
• przy zamówieniu towarów o wartości do 500,00 zł – 25,00 zł,
• przy zamówieniu towarów o wartości powyżej 500,00 zł – 26,00 zł,
5. Towar delikatny taki jak np lustra, obrazy, ceramika, szkło itd. jest wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej jako paczka z usługą 'ostrożnie', koszty wysyłki wynoszą:
a) przy wyborze przedpłaty - 30zł
b) przy wyborze zapłaty przy odbiorze - 35zł
6. Wszystkie paczki z towarem wysyłane za pośrednictwem firm kurierskich i za pośrednictwem Poczty Polskiej są ubezpieczone.
7. Koszt wysyłki palety wynosi 160zł netto.
8. W przypadku wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. koszty wysyłki określone są pod adresem internetowym www.poczta-polska.pl/cennik.html

§ 6
WYDANIE TOWARU
1.    W chwili wydania towaru Kupujący jest obowiązany do dokładnego sprawdzenia towaru i zgłoszenia przedstawicielowi firmy kurierskiej DHL, DPD, Patron Service lub Poczty Polskiej S.A. ewentualnych uwag dotyczących ilości, wielkości i jakości towaru. W razie uwag sporządza się protokół reklamacyjny podpisany przez Kupującego i przedstawiciela, o którym mowa w zd. 1. W braku uwag uważa się, że wydany towar jest zgodny z umową.
2.    Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1, Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady towaru.
3.    Z chwilą wydania towaru Kupującemu przechodzi na niego prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, w tym ryzyko jego utraty, uszkodzenia lub zniszczenia.

§ 7
REKLAMACJE
1.    Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, faxem, e-mailem) lub telefonicznie. Reklamacje składane telefonicznie muszą zostać potwierdzone w ciągu 3 dni pisemnie.
2.    Podstawą reklamacji jest protokół reklamacyjny, o którym mowa w § 6 ust. 1, oraz dowód zakupu towaru, o którym mowa w § 4 ust. 3.
3.    W przypadku złożenia reklamacji Kupujący obowiązany jest dostarczyć reklamowany towar w stanie kompletnym i nienaruszonym na adres Sprzedawcy w terminie 10 dni od dnia złożenia reklamacji.
4.    Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
5.    W razie stwierdzenia, że reklamacja jest nieuzasadniona wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa Kupujący.

§ 8
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELKTRONICZNYCH ORAZ POZOSTAŁE REKLAMACJE ZWIĄZANE Z DZIAŁĄNIEM SKLEPU INTERNETOWEGO
1.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bettina.pl lub też pisemnie na adres: ul. Cienista 7, 43-502 Czechowice-Dziedzice
2.    Kupujący powinien podać w reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
3.    Rozpatrzenie reklamacji przez Bettina następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4.    Odpowiedź Bettiny  w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres, chyba że poda on inny sposób.

§ 9
PROMOCJE
1.    Wybrane towary mogą być objęte promocją. Promocja trwa w określonym terminie.
2.    Promocje nie łączą się.
3.    Warunki zakupu towaru objętego promocją mogą różnić się od warunków zakupu zawartych w regulaminie. O warunkach promocji Klient jest informowany drogą e-mailową.
4. Promocje dotyczą tylko i wyłącznie ilości kartonowych/zbiorczych opakowań.

§ 10
WARUNKI ROZWIAZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.    Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
2.    Kupujący może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bettina.pl lub też pisemnie na adres: u. Cienista 7, 43-502 Czechowice-Dziedzice
3.    Umowa w wypadku określonym w ust. 2 wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu, chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
4.    Bettina może żądać rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za 14-dniowym wypowiedzeniem, w przypadku dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
§ 11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.    Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest, BETTINA” sp. z o.o., ul. Cienista 7, 43-502 Czechowice-Dziedzice wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000270943.
2.    Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
3.    Dane osobowe są wykorzystywane w celu:
- nawiązania, zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między  Stronami polegającego na świadczeniu usług poprzez Sklep Internetowy,
- zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Towarów oraz ich dostarczenia do Kupującego,
- podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
- marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Administratora danych
4.    Dane Kupującego udostępniane są innym podmiotom, takim jak: firma kurierska DHL, DPD, Patron Service lub Poczty Polskiej S.A. - w przypadku Kupujących, którzy korzystają z usług dostawy Towaru; wówczas Administrator przekazuje dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy;
5.    Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych Administrator jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 43 ust. 1 ww. ustawy.
6.    Kupujący  ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
7.    Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
8.    W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
9.    W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać przez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: biuro"bettina.pl albo pisemnie na adres Administratora.
10.    Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Przy czym niepodanie danych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, tj. danych określonych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwia zawarcie umowy.
11.    Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
12.    Bettina udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: dostęp po podaniu odpowiedniego loginu i hasła.
§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Bettiny:
- Komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu i do poczty elektronicznej.
- Przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Moyilla Firefox, Google Chrome
- Zalecana rozdzielczość ekranu: 1280x1024pix
2.    Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
3.    Kupujący obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Nadto Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4.    Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
5.    Bettina może dokonać zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj. m.in.: zmiany sposobów płatności, zmiany sposobów dostaw, zmiany zakresu, formy świadczonych Usług, zmiany adresu Bettiny, zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
6.    Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
7.    Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Kupującego korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
8.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy:
-Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.);
-Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
-Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.).
9.    Regulamin dostępny jest w siedzibie „BETTINA” SP. Z O.O. oraz na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.bettina.pl.
 
 
 

  Copyright © 2007-2009 Bettina. All Rights Reserved.    Projekt i wykonanie: WizjaNet